Over ons

Jeugdbescherming Gelderland zet zich in voor het veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld door gezinnen met complexe problemen te ondersteunen. En jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd te begeleiden.

Over ons

Jeugdbescherming Gelderland zet zich in voor het veilig opgroeien van kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld door gezinnen met complexe problemen te ondersteunen. En jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd te begeleiden.

Elk kind verdient het veilig op te groeien. Maar soms zijn er omstandigheden in een gezin waardoor dat (tijdelijk) niet lukt. In Gelderland is het voor zo’n 4.000 kinderen thuis onveilig. Het lukt hun ouders op dit moment niet hen de zorg en opvoeding te geven die zij nodig hebben. Meestal doordat er in deze gezinnen meerdere complexe problemen en omstandigheden tegelijk spelen.

Wij zetten ons in voor deze kinderen en jongeren – en de gezinnen waarvan zij deel uitmaken – met als doel hun veilige ontwikkeling blijvend te herstellen. Jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd begeleiden wij met jeugdreclassering, met als doel het stoppen en voorkomen van strafbaar gedrag.

Vertrouwen is de basis voor veilig opgroeien. Daarom doen wij er alles aan het vertrouwen van kinderen, jongeren en gezinnen te versterken. Zowel in zichzelf als in de mensen om hen heen. En het vertrouwen in hen van de mensen om hen heen. We worden daarin gedreven door ons eigen vertrouwen: wij geloven in de goede intenties van de meeste ouders. En in de kracht van gezinnen om samen met de mensen om hen heen, met ons en met andere professionals hun situatie te verbeteren.

Wij zetten altijd in op samenwerking met het hele gezin. Dat begint met zo goed mogelijk contact maken. We luisteren, leven ons in en stemmen af op de leefwereld van het gezin. Zo achterhalen we hoe een situatie in elkaar zit, waar de problemen vandaan komen en wat er nodig is om ze op te lossen. Vaak is dat een combinatie van ondersteuning vanuit het eigen netwerk van een gezin en het inzetten van extra, professionele hulp. Vervolgens maken we zoveel mogelijk samen met het gezin een plan. Ook de uitvoering daarvan monitoren we samen. We versterken daarbij wat goed gaat en sturen bij waar nodig. We toetsen dat steeds aan de veiligheid van het kind: wat is er nú nodig, voor dít kind? Want als het erop aankomt, kiezen we altijd voor het kind. Zijn of haar veiligheid staat voorop.

Een kind opvoeden doe je niet alleen. Dat is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Er zijn altijd anderen die ook willen dat het goed gaat met een kind. Familie, vrienden, buren, docenten, de voetbaltrainer. Deze mensen betrekken we actief bij onze begeleiding. Zij staan dichtbij en blijven betrokken. Terwijl wij – als het goed gaat – weer loslaten. Ook werken we samen met andere hulpverleners en met bijvoorbeeld de huisarts en de politie. Het liefst haken we zo vroeg mogelijk aan.

Werken aan vertrouwen en veiligheid werkt het best op basis van vrijwilligheid, dus zonder rechterlijke maatregel. Dat is dus ook wat wij het liefst doen en waar we ons voor inzetten. Soms echter zijn rechterlijke beschermingsmaatregelen nodig. Die worden genomen door de kinderrechter en door ons uitgevoerd. Dat kan omdat wij een gecertificeerde instelling (GI) voor jeugdbescherming en jeugdreclassering zijn. Een kind kan dan een ondertoezichtstelling of voogdij krijgen, of jeugdreclassering als een jongere een strafbaar feit heeft gepleegd.

We willen liefst dat een kind thuis bij zijn eigen ouder(s) blijft wonen. Als het kan is dat voor iedereen altijd het beste. Maar als het voor de veiligheid van het kind noodzakelijk is, kan een kind ook (tijdelijk) ergens anders gaan wonen. Bij voorkeur bij familie of andere bekenden thuis, als dat niet kan in een pleeggezin of bijvoorbeeld een woongroep.

Wij werken vanuit acht locaties in Gelderland. Er is dus altijd wel een kantoor bij jou in de buurt. Op al onze kantoren werken teams van jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders. De bestuurder, het MT en de supportteams zoals de juristen, beleid en HR werken vanuit ons kantoor in Arnhem.

In onze organisatie draait alles om samen gaan voor hetzelfde doel: ‘Alle kinderen blijvend veilig’. Dat betekent ook echt sámen daaraan werken. Onze jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders werken in de 1e plaats nauw samen in hun eigen team. Daar bespreken zij met hun directe collega’s hun werk met de gezinnen en de keuzes die zij daarin moeten maken. Belangrijke beslissingen nemen zij nooit alleen. Ze worden daarin ondersteund door hun gedragsdeskundige en hun teamleider.

We werken in en aan ‘energieke teams’: teams waarin de teamleden elkaar aanvullen en versterken, zodat zij als team sterker zijn dan de som van de teamleden. Zo wordt het team ook een bron van energie voor elke medewerker. Dat doen we door samen te werken, samen op ons werk te reflecteren en erin te groeien, elkaar echt te kennen, te helpen en vooral ook, door het samen leuk te hebben.

Binnen Jeugdbescherming Gelderland hebben we korte lijntjes tussen jeugdbescherming, jeugdreclassering en spoedeisende zorg. En met onze gedragsdeskundigen, en met experts op bijvoorbeeld op het gebied van complexe echtscheidingen, schoolverzuim, en cultureel gerelateerde problematiek. Dankzij deze korte lijntjes kunnen we in onze begeleiding snel doen wat nodig is. Ook de collega’s van de supportteams, bestuurder en MT zijn altijd dichtbij; hun werk draait om het zo goed mogelijk ondersteunen van de jeugdzorgwerkers, zodat zij hun werk met de gezinnen zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.

Wij vertrouwen erop dat jij doet wat nodig is voor de veiligheid van het kind. Als het moet buiten de kaders van de eigen organisatie. Dat kan omdat we onze kwaliteit borgen binnen onze organisatie. Al onze jeugdzorgwerkers zijn SKJ geregistreerd en we gaan uit van vaste werkprocessen. Daarnaast blijven we ons ontwikkelen in ons werk door gerichte training en opleiding, deels verzorgd door ons eigen expertisecentrum. Ook reflecteren we voortdurend samen op ons werk en helpen elkaar te blijven groeien.

Durf jij te gaan
en staan voor
de veiligheid van
een kind?

Meer weten?

Neem dan contact op met HR via het algemene telefoonnummer (088 712 12 12) of stuur een e-mail naar werkenbij@jbgld.nl.

Vacature-alert

Wil jij op de hoogte blijven van nieuwe vacatures? Stel dan hier een vacature-alert in. Jij kiest over welke functies je info wilt krijgen!