Klachtenfunctionaris

Door jouw ondersteuning aan cliënten en medewerkers draag je bij aan de behandeling van klachten. Jouw inzet levert een bijdrage aan het versterken van de samenwerking tussen de client en de medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland.

Door jouw ondersteuning aan cliënten en medewerkers draag je bij aan de behandeling van klachten. Jouw inzet levert een bijdrage aan het versterken van de samenwerking tussen de client en de medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland.

Solliciteren

Door jouw ondersteuning lever je een bijdrage aan het versterken van de samenwerking tussen de client en de medewerkers van Jeugdbescherming Gelderland. Je helpt om het clientperspectief een stevige basis te geven in de uitvoering van ons beleid.

Jeugdbescherming Gelderland (JbGld) zet zich in voor kinderen in de knel en hun gezin, met als doel dat elk kind blijvend veilig is. Iedereen die bij ons werkt draagt bij aan dit doel. Hoewel de medewerkers van JbGld streven naar optimale ondersteuning aan cliënten, kunnen zich situaties voordoen waarin cliënten niet of minder tevreden zijn. Bijvoorbeeld over de manier waarop beslissingen zijn genomen of over de manier waarop de medewerkers hebben gecommuniceerd.

Het klachtenbeleid van JbGld is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen de cliënt en de medewerker. In lijn met onze methodische werkwijze is “samen” het uitgangspunt bij het behandelen van klachten. Samen houdt in: met cliënten, medewerkers, vertrouwenspersonen, de klachtencommissie en andere betrokkenen bij het proces van klachtbehandeling. Binnen de verschillende opties van klachtbehandeling analyseren we samen de klacht om te achterhalen wat de kern is en welke belangen er spelen. Samen verkennen we wat er ten grondslag ligt aan de klacht en of er passende oplossingen zijn.

Je maakt onderdeel uit van het Team Advies- en Klachten. Als klachtfunctionaris beheer je samen met andere collega’s alle ondersteuningsvragen over binnenkomende klachten. Niet alleen cliënten, maar ook medewerkers en teamleiders kunnen rechtstreeks telefonisch en per mail contact opnemen voor informatie, advies of bemiddeling. Je ondersteunt de betrokken client, medewerker en teamleider gedurende het hele proces van klachtafhandeling vanuit een meervoudig perspectief. Dit doe je door:
• Te luisteren naar het verhaal van de ouder of jeugdige en de jeugdbeschermer en samen met hen te bepalen wat er nodig is om weer tot voldoende samenwerking te komen;
• De termijnen te bewaken zoals beschreven in de bestaande klachtregeling en te helpen bij het leggen van contact en het meedenken in mogelijke oplossingsrichtingen;
• Op basis van de gesprekken met de jeugdbeschermers en de gezinnen de succesfactoren en ontwikkelkansen op organisatieniveau in de ondersteuning aan gezinnen te signaleren.

Om als klachtfunctionaris echt het verschil te kunnen maken:
• Heb je een opleiding in ervaringsdeskundigheid;
• Ben je in staat om op een verbindende manier contact te maken;
• Stel je je onpartijdig en onafhankelijk op;
• Kun je goed luisteren, weet je compassie te tonen en stel je reflectieve vragen;
• Weet je rekening te houden met meerdere partijen en belangen;
• Ben je flexibel;
• Vind je het leuk om verschillende perspectieven bij elkaar te brengen;
• Kun jij het clientperspectief goed verwoorden.

• Een bruto maandsalaris tussen de € 2720,32 en € 3887,75 op basis van 36-urige werkweek (CAO-Jeugdzorg salarisschaal 7);
• Een uitdagende functie voor 8 uur per week, verspreid over 2 dagen. Als je op woensdag kunt werken, heeft dat onze voorkeur;
• Fijne collega’s, die graag voor elkaar klaarstaan en energie krijgen van het samen reflecteren op hoe ze zo goed mogelijk waarde toevoegen;
• De intentie jou voor langere tijd aan ons te verbinden. Je start met een contract voor bepaalde tijd;
• Extra voordelen zoals een eindejaarsuitkering van 8,3%, vakantiegeld van 8% bovenop je salaris, een reiskostenvergoeding en pensioensopbouw via Pensioenfonds Zorg & Welzijn;
• Hybride en flexibel werk; dus deels thuis, deels op ons hoofdkantoor in Arnhem en soms op één van onze andere locaties;
• 200 vakantie-uren per jaar op basis van een fulltime dienstverband;

• Een afgeronde opleiding/training tot ervaringsdeskundige;
• Ervaring in het omgaan met ontevredenheid, weerstand en klachten;
• Op basis van een evaluatie van de inzet van een ervaringsdeskundige in het Team Advies- en Klachten gaat onze voorkeur uit naar een ervaringsdeskundige ouder;
• Bereid om je te verdiepen in het werk van Jeugdbescherming Gelderland.

Heb je vragen over de vacature? Neem dan contact op met Meriam Bourne (beleidsmedewerker) via 06-53174709

Vooralsnog zijn de kennismakingsgesprekken gepland op 26 juni in de ochtend.

Jeugdbescherming Gelderland streeft naar een samenstelling van het personeel die aansluit bij de samenleving. We nodigen daarom van harte kandidaten met een migratieachtergrond en/of niet westerse achtergrond uit om te solliciteren indien je voldoet aan het profiel.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Klachtenfunctionaris

Uren

8 uur per week

Standplaats

Arnhem

Sluitingsdatum

16 juni 2024

Contactpersonen

Meriam Bourne

06 53174709

Solliciteren Zet vacature alert aan

Wanneer je klikt op solliciteren wordt je doorverwezen naar de sollicitatie-omgeving van Jeugdbescherming Gelderland

Over ons

Je staat er nooit alleen voor.
We werken als een team.

Elk kind verdient het veilig op te groeien. Maar soms zijn er omstandigheden in een gezin waardoor dat (tijdelijk) niet lukt. In Gelderland is het voor zo’n 4.000 kinderen thuis onveilig. Het lukt hun ouders op dit moment niet hen de zorg en opvoeding te geven die zij nodig hebben. Meestal doordat er in deze gezinnen meerdere complexe problemen en omstandigheden tegelijk spelen.

Lees verder