Stage Jeugdzorgwerker (HBO)

Uren

32 uur per week

Standplaats

Meerdere locaties

Sluitingsdatum

31 december 2021

Contactpersonen

Jamie Lee Abraham

0887121736

Cecile de Haan

0887121455
Solliciteren
Jij

Jeugdbescherming Gelderland zet zich in voor kinderen in de knel en hun gezin, met als doel dat elk kind blijvend veilig is. Iedereen die bij ons werkt, draagt bij aan dit doel. Als het ouders (tijdelijk) niet lukt hun kind voldoende zorg en veiligheid te bieden, kan Jeugdbescherming Gelderland hen hierin begeleiden. Wij streven ernaar dat deze begeleiding vrijwillig blijft (preventieve jeugdbescherming). Maar als het nodig is kan de kinderrechter deze ook verplicht stellen met een ondertoezichtstelling, voogdij- of jeugdreclasseringsmaatregel. Bij jeugdreclassering ligt het accent op het stoppen en voorkomen van schoolverzuim of strafbaar gedrag van de jongere en Spoedeisende Zorg richt zich op de veiligheid van het kind in crisissituaties.

Vanuit kantoren in Arnhem, Nijmegen, Tiel, Ede, Harderwijk, Apeldoorn, Zutphen en Doetinchem zetten 370 collega’s zich in voor ruim 2000 kinderen in de knel. Waar we het voor doen? Beluister onze podcast ».

Onze stageplaatsen zijn bedoeld voor 3e jaars studenten:

 • hogere sociale studies, uitstroomprofiel jeugd, social work of pedagogiek;
 • hoger sociaal agogisch onderwijs, uitstroomprofiel jeugdzorgwerker.

Bij een stage binnen de jeugdbescherming ziet geen dag of week er hetzelfde uit. Zo zijn er verschillende taken die je op een dag kan hebben zoals een huisbezoek, een kind gesprek, een zitting bij de rechtbank, een multidisciplinair overleg of een dag op kantoor waarbij je rapportages of verzoekschriften schrijft. Daarnaast zijn er interne casuïstiekbesprekingen, teamvergaderingen, methodische leerbijeenkomsten en trainingen.

Aan het begin van je stage, loop je vooral mee met je collega’s. Op deze manier leer je over het vak van jeugdbeschermer en wat jouw taken en verantwoordelijkheden zijn. Daarnaast ontdek je verschillende werkwijzen en aanpak van jouw collega’s, welke je vervolgens kunt vergelijken met hoe jij zelf de situatie had aangepakt. Hierna volgt de fase dat je zaken mag gaan oppakken of vast in zaken gaat meedraaien. Dit doe je natuurlijk onder begeleiding van een ervaren collega. Je leert hoe de procedures en werkwijzen werken en komt in contact met betrokkenen. Zo heb je contact met het kind, de ouders, familie/netwerk en derden (betrokken professionals, scholen, etc.). In de laatste fase neem je de regie in de zaken en kan de betrokken collega (die ten alle tijden meegaat) meer naar de achtergrond verdwijnen tijdens de gesprekken. Jij bent dan het aanspreekpunt voor ouders, kinderen en de ingezette hulpverlening.

Om echt een verschil te kunnen maken voor kind en gezin als jeugdzorgwerker in de jeugdbescherming zul je tijdens je stage:

 • Leren flexibel en weerbaar te zijn en ontdek je hoe je om moet gaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten;
 • Ontwikkel je een grote mate van zelfstandigheid en ontdek je dat je stevig in je schoenen moet staan;
 • Ontdekken dat er een sterk beroep gedaan wordt op je analytisch vermogen bij het verzamelen van informatie over de zorgen en krachten in het gezin in het onderzoek doen naar de veiligheid van het kind;
 • Leren resultaatgericht, activerend, systeem- en gezinsgericht te handelen;
 • Werken aan uitstekende communicatie en samenwerking met kind, gezin en professionals.

 • Een enerverende en prachtige leeromgeving waarin we ons vol met uitdagingen gezamenlijk inzetten voor kinderen in de knel.
 • Een organisatie die je ondersteunt je stage meer dan goed te kunnen doen.
 • Een team waarin we voor elkaar klaarstaan en elkaar verder brengen.
 • Een laptop en telefoon om je stage goed uit te kunnen voeren.
 • Een bruto stagevergoeding van €250,- op basis van 32-urige stageweek.

 • Gerichte motivatie voor het werk in de jeugdbescherming.
 • Geen achterstanden t.a.v. schoolse activiteiten.
 • Enige mate van zelfstandigheid.
 • Weerbaarheid.
 • Feedback vragen en ontvangen.
 • Je bent bekend met de basisprincipes: oplossingsgericht werken, systeemgericht werken en eigen kracht en regie.
 • Een open en respectvolle houding ten opzichte van de levenswijze van anderen.

Solliciteer dan vandaag nog door op de button ‘Solliciteren’ te klikken. Op het sollicitatieformulier kun je aangeven naar welke locaties en welk werkgebied (jeugdbescherming en/of jeugdreclassering) jouw voorkeur uit gaat.

Wil je meer informatie? Bel dan Jamie Lee Abraham  088 712 17 36 of Cecile de Haan 088 712 14 55. Zij zijn Jeugdzorgwerkers die graag je vragen beantwoorden.

Solliciteren Zet vacature alert aan

Wanneer je klikt op solliciteren wordt je doorverwezen naar de sollicitatie-omgeving van Jeugdbescherming Gelderland

Over ons

Je staat er nooit alleen voor.
We werken als een team.

Elk kind verdient het veilig op te groeien. Maar soms zijn er omstandigheden in een gezin waardoor dat (tijdelijk) niet lukt. In Gelderland is het voor zo’n 4.000 kinderen thuis onveilig. Het lukt hun ouders op dit moment niet hen de zorg en opvoeding te geven die zij nodig hebben. Meestal doordat er in deze gezinnen meerdere complexe problemen en omstandigheden tegelijk spelen.

#jeugdbescherming #gelderland #jeugdzorg #jbgld
#jeugdzorgwerker #vacatureindezorg #vacature
Lees verder
Wij